KŌKŌ CHOCOLATE RANGE

3.jpg
Karengo & Macadamia
in milk chocolate 100g
2.jpg
Kawakawa & Matcha 
in white chocolate 100g
1.jpg
Manuka Honey and Raspberry
in dark chocolate 100g

NZ handmade artisan chocolates